Curs: Identificació, preservació i presentació de col·leccions de fotografia

curso CRMBC

Objectius del curs:

Aquest curs pretén donar una visió històrica de la fotografia, identificar els principals procediments fotogràfics i les principals causes de deteriorament, donar nocions bàsiques per a la conservació de les col·leccions fotogràfiques i els materials utilitzats en conservació de fotografia, i proposar sistemes de presentació de fotografies. A cada sessió es duran a terme casos pràctics que permetran aplicar els coneixements adquirits.

Professor:

Ángela Gallego, és conservadora-restauradora de béns culturals, especialitzada en fotografia, llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i titulada en Conservació i Restauració de Fotografies per l’Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete (MéxicoDF).

Adreçat a:

Conservadors-restauradors de béns culturals, museòlegs, arxivers, documentalistes, fotògrafs professionals, estudiants de 3er i 4rt del Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals i estudiants especialitzats en estudis fotogràfics.

Nombre de places: 25

Nombre mínim de places: 20

Durada: 20 hores. 4 sessions de 5 hores

Dates: 4, 6, 11 i 13 de març de 2014

Horari: de 9 a 14 h

Lloc: Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

C/Arnau Cadell, 30. 08197 Valldoreix

Curs subvencionat pel CRBMC:

Preu: 120 €

Preu socis del CRAC (Conservadors Restauradors Associats de Catalunya), de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya i per a estudiants del Grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals: 90 €

Període de preinscripció: del 5 al 20 de febrer

Enviar un email a crbmc.cultura@gencat.cat. Cal fer constar, el nom complet, l’adreça, el telèfon, els estudis realitzats i la professió.

Un cop acceptada la preinscripció, la matricula es formalitzarà amb el pagament

Programa

4 de març de 2014

Sessió teorico-pràctica:

1a part – Història de la fotografia i del primers procediments fotogràfics. Mètodes d’identificació i deterioraments presents en aquest tipus de fotografies.

Cas pràctic: Identificació de material original i implementació d’informes de condicions.

2a part – Història dels procediments fotogràfics sobre paper d’una capa. Identificació dels deterioraments més comuns.

Cas pràctic: Identificació de material original i implementació d’informes de condicions.

6 de març de 2014

Sessió teorico-pràctica:

1a part: Història de procediments fotogràfics de dues capes. Identificació i deterioraments.

Cas pràctic: Identificació de material original.

2a part: Història de procediments fotogràfics de tres capes. Identificació i deterioraments.

Cas pràctic: Identificació de material original.

11 de març de 2014

Sessió teorico-pràctica:

Preservació del patrimoni fotogràfic. Factors i causes de deteriorament, sistemes de protecció i emmagatzematge, propostes de preservació, diagnòstics i monitorització.

Materials utilitzats en conservació de fotografies. Característiques i normatives que han de complir.

Cas pràctic: Realització de test d’identificació de materials.

13 de març de 2014

Sessió teorico-pràctica:

Presentació i muntatge de fotografies. Realització de sistemes de subjecció de còpies fotogràfiques i guardes de primer nivell.

Cas pràctic: Realització de diferents sistemes de presentació de fotografies.

Material que cal portar:

Els alumnes hauran de portar guants, lupes i fotografies per a la pràctica de realització de diversos muntatges.

El material utilitzat serà lliurat a l’alumne en finalitzar el curs.